มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

13552665_1040263722687114_1959423535_n 13563156_1040263792687107_188358943_n 13578722_1040263772687109_203593606_n

สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นางอุทัยวรรณ  คงโนนกอก  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  และ ช.พ.ส.  จำนวน  100,000  บาท  ในวันที่  29  มิถุนายน  2559