มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

13551153_1040899629290190_1759085921_n 13576474_1040899639290189_1137131653_n 13576568_1040899599290193_1720679922_n

สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นางสาวรีย์  น้อยบำเหน็จ  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  และ ช.พ.ส.  จำนวน  100,000  บาท  ในวันที่  30  มิถุนายน  2559