มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

13816958_1053747491338737_1135606178_n 13817100_1053747438005409_2144649336_n (1) 13820317_1053747498005403_222098196_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นายอำนาจ  กุสันเทียะ  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  ในวันที่  22  กรกฎาคม  2559