มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

13643949_1103473849709037_1833637085_n 13652744_1103473856375703_501546283_n 13823497_1103473873042368_239516800_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นายบุญมี  บรรจบพุดซา  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2559