มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

13652571_1103473883042367_1392066432_n IMG_8503 IMG_8505
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ   นายหนูพาน  มีจันทร์  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2559