มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_9325 IMG_9323 IMG_9322
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ   นายสุวรรณ  วรรณพงศ์
สมาชิก ช.พ.ค.     จำนวน  200,000  บาท  ในวันที่  25  สิงหาคม  2559