มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_6753 IMG_6763 IMG_6775
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นายสุรัตน์  ตั้งใจ  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท  ในวันที่  9  มิถุนายน  2559