มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกช.พ.ส.

14218233_1085952661451553_505772573_n 14269548_1085952644784888_1066643648_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ นางแพงตา ศรีสกุล
สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 5 กันายน 2559