มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

12160

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นายสุพรรณ์  ทัดโกสุม เลขประจำตัว ช.พ.ค. 296647 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคสมองขาดออกวิเจน โดยมี นางพิกุล  ทัดโกสุม ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.