มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__57147401

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นายจันทร์แดง  ซาร์ไซย์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 123449 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคชรา โดยมีนางบัวศรี  ซาร์ไซย์  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.