มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__57188387

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายวิฑูรย์  ทองแท่ง เลขประจำตัว ช.พ.ค. 428907 จำนวน 200,000 บาท สังกัด โรงเรียนบ้านท่าข่อย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคมะเร็งตับ โดยมีนางสายตา  ทองแท่ง ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.