มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__78757893

เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายแมนมนตรี  กระจ่างพันธ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 209698 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 28 มกราคม  2564  ด้วยเหตุโรคภาวะการทำงานของหัวใจและปอดล้มเหลว โดยมีนางบุญศิริ กระจ่างพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.