มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__78848210

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.25 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางสุภา ฦาชา เลขประจำตัว ช.พ.ค. 158384 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 24 มกราคม 2564 ด้วยเหตุโรคเลือดออกในสมอง โดยมีนายวีระ  ฦาชา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.