มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

1679

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายสกล  จุลลนันท์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 434526 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมีนางสมพงษ์จุลลนันท์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.