มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59097187

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.50 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายมานิตย์  ละครขวา เลขประจำตัว ช.พ.ค. 661957 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคปอดติดเชื้อ โดยมีนางสาวฟาริดา  ละครขวา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.