มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__85221458

เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.25 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนายชัยวงค์  อาสาชาติ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 1092278  จำนวน 200,000 บาท สังกัดหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 29  กันยายน 2564  ด้วยเหตุ โรคขาดอากาศจากการแขวนคอ โดยมี นางยุพิศ  อาสาชาติ  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.