มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59293722

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.50 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางประนอม  ศรีจันทร์   เลขประจำตัว ช.พ.ค. 160204 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยมีนางสาวธนิกานต์  ศรีจันทร์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.