มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__85327887

เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนายวิรัตน์  ภูมิภู เลขประจำตัว ช.พ.ค. 953741  จำนวน 200,000 บาท สังกัดหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 17  ตุลาคม  2564  ด้วยเหตุ โรคเบาหวานและความดัน โดยมี นางเสถียร  ฐานวิสัย  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.