มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59301893

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายพินิจ  สิงห์จันทบุตร เลขประจำตัว ช.พ.ค. 168027 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคมะเร็งปอด โดยมีนางสายสมุทร สิงห์จันทบุตร ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.