มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59301898

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายสมัย  จันทรมนตรี เลขประจำตัว ช.พ.ค. 488282 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ สพม.30 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำ โดยมีนางจีรนันท์  จันทรมนตรี ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.