มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59326552

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 15.50 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายคำตัน  ขำชัยภูมิ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 123232 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับ โดยมีนางปราณี    ขำชัยภูมิ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.