มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59392033

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.50 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายเชษฐชัย บะขุนทดเลขประจำตัว ช.พ.ค. 880602 จำนวน 200,000 บาท สังกัด หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคติดเชื้อที่คอและติดเชื้อ กระแสเลือด โดยมีนายชู บะขุนทด  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.