มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

IMG_2983 IMG_2982

เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2560 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200, 000 บาท ให้กับนายธงชัย  นันทิประภา คู่สมรสนางนิภานันท์  นันทิประภา เลขสมาชิก ช.พ.ค. 540038 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560