มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__65167375

เมื่อวันที่ 8  เมษายน  2563 เวลา 11.10 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายประภาพ  บุญเจิด เลขประจำตัว ช.พ.ค. 87498 จำนวน 200,000 บาท สังกัด หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุตายธรรมชาติไม่ทราบโรค โดยมีนางทองหล่อ  บุญเจิด ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.