มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

11226 11228

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.45 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางจิรพร  ตาบประดับ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 262505 จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. เลขประจำตัว 155476 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1 อำเภอเมืองฯจังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว โดยมี นายภาณุพงศ์  ตาบประดับ ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.-ช.พ.ส.