มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__59408387

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 16.10 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายวัชระ  เจริญวัย เลขประจำตัว ช.พ.ค. 738608 จำนวน 200,000 บาท สังกัด หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุอุบัติเหตุ โดยมีนางรัก  เจริญวัย  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.