มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__60121218

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายประสิทธิ์  ลบบำรุง เลขประจำตัว ช.พ.ค. 133263 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อและมีภาวะช็อค โดยมีนางอรวรรณ  ศรีสมเกียรติ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.