มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__61022235

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายอเนก  วงศ์บุตร เลขประจำตัว ช.พ.ค. 336535 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุปอดติดเชื้อ โดยมีนางสมสมัคร  วงศ์บุตร ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.