มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__61562907

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายสมโภชน์  งามประเสริฐ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 551615 จำนวน 200,000 บาท สังกัด ข้าราชการบำนาญ เขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคมะเร็งปอด โดยมีนายเขนภพ  งามประเสริฐ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.