มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__61849617

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางอนงค์จิต  คำชัย เลขประจำตัว ช.พ.ค. 253199 จำนวน 200,000 บาท สังกัด ข้าราชการบำนาญ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคหัวใจล้มเหลว โดยมีนายรัชพงศ์ หมอดี ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.