มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__61857814

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายแปลก  คุ้มไข่น้ำ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 136882 จำนวน 200,000 บาท สังกัด ข้าราชการบำนาญ เขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคชรา โดยมีนางกลม  คุ้มไข่น้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.