มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__84279326

เมื่อวันที่  14  กันยายน 2564 เวลา 10.05 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนายสาคร  ประยูรพันธุ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 36154 จำนวน 200,000 บาท สังกัดบำนาญ เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 7  กันยายน 2564  ด้วยเหตุ โรคความดันตกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นางปิ่นแก้ว  ประยูรพันธุ์  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.