มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

S__50364528S__50364531

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายสมเกียรติ กุญชรรัตน์ เลขประจำตัว ช.พ.ค.329768จำนวน 200,000 บาท สังกัด ข้าราชการบำนาญเขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคเส้นเลือดในสมองแตก โดยมี นางรุ่งรุจณัฐวีร์  กุญชรรัตน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และช.พ.ส.ของนายสมเกียรติ กุญชรรัตน์ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 273051 จำนวน 100,000 บาทโดยมี นางรุ่งรุจณัฐวีร์  กุญชรรัตน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.