มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__65167380

เมื่อวันที่ 8  เมษายน  2563 เวลา 11.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายโฮม คลังระหัด เลขประจำตัว ช.พ.ค. 53706 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 2  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคชรา โดยมีนางฮั้วเคี่ยม คลังระหัด  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.