มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

1117149

เมื่อวันที่  15  กันยายน 2564 เวลา 10.25 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนางบัวหลั่น เจนวิถี เลขประจำตัว ช.พ.ค. 856562 จำนวน 200,000 บาท สังกัดหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 9  กันยายน 2564  ด้วยเหตุ โรคมะเร็งตับอ่อน โดยมี นายวิชัย  เจนวิถี  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.