มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__65445893

เมื่อวันที่ 13  เมษายน  2563 เวลา 11.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางณัฐญา  หิรัญคำ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 294579 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม โดยมีนายวันชนะ  บุตรโตน ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.