มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__51060825 S__51060822

เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายมงคล  บุญคำภา เลขประจำตัว 659854 จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. เลขประจำตัว 253319 จำนวน 100,000 บาท พร้อมเงินศาสนพิธี สังกัด สมทบนอกชำระเอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคมะเร็งตับ โดยมี นางบุปผา  บุญคำภา ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.