มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__65896452

เมื่อวันที่ 16  เมษายน  2563 เวลา 14.10 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายสิงห์ ใสชาติ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 75192 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคชรา โดยมีนางสาวจุลัยลักษณ์ ใสชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.