มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__52068397

เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นายวิเชียร  แอมประชา เลขประจำตัว ช.พ.ค. 664494 จำนวน 200,000 บาท สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุเลือดออกในสมอง โดยมี นางอัญชลี  แอมประชา  ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.