มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__84467810

เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม 2564 เวลา 14.20 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนายนงค์  แมนสถิตย์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 195560 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  วันที่เสียชีวิต  14  กันยายน 2564  ด้วยเหตุ โรคภาวะสมองขาดออกซิเจน มี นางสมจิต  แมนสถิตย์  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.