มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__77398063

เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.55 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางวันทอง  ชาลีวงษ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค.934467 จำนวน 200,000 บาท สังกัด หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 21  พฤศจิกายน 2563  ด้วยเหตุโรคมะเร็งรังไข่  โดยมีนายวันชนะ  ชาลีวงษ์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.