มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

 

S__52158477

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นายอุทัย  เคนจัตุรัส เลขประจำตัว ช.พ.ค. 211709 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคมะเร็งปอด โดยมี นางม้วย  เคนจัตุรัส  ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. พร้อมรับเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท