มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__52166659

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นางปิยาภา  ดารามาส เลขประจำตัว ช.พ.ค. 382683 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมี นายชัยพฤกษ์ พ่วงเขียว  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. พร้อมรับเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท