มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__52420630

เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นายปรีชา  ชูเดช เลขประจำตัว ช.พ.ค. 201200 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุสมองฟกช้ำจากการล้ม โดยมี นางคำตัน  ชูเดช  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. พร้อมรับเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท