มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__84140114

เมื่อวันที่  9  กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ของนายมานิตย์  กล้าไพรี เลขประจำตัว ช.พ.ค. 490657 จำนวน 200,000 บาท สังกัดบำนาญ เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 5  กันยายน 2564  ด้วยเหตุ โรคภาวะช็อกจากการติดเชื้อ โดยนางทองสุข กล้าไพรี  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.