มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__53215259

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นายเครื่อง  บุญเกิด เลขประจำตัว ช.พ.ค. 113195 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคชรา โดยมี นางสาคร  บุญเกิด  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.