มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__64913481

เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2563 เวลา 11.15 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนางสุภิญญา  แวงชัยภูมิ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 934535 จำนวน 200,000 บาท สังกัด โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุโรคมะเร็งเต้านม โดยมีนายศิริพัทธิ์ แวงชัยภูมิ  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.