มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

 

IMG_2979 IMG_2981

เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2560 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200, 000 บาท ให้กับนางละออ  เกณฑ์กระโทก คู่สมรสนายปลอด เกณฑ์กระโทก เลขสมาชิก ช.พ.ค. 68403 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560