มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__78848213

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.25 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางสุภา ฦาชา เลขประจำตัว ช.พ.ส.185456 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1 อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่ 24  มกราคม  2564   ด้วยเหตุโรคเลือดออกในสมอง โดยมีนายวีระ  ฦาชา ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.