มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__79159333

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.20 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนายสมัย โสภามี เลขประจำตัว ช.พ.ส. 341740 จำนวน 100,000 บาท สังกัด โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยเหตุโรคมะเร็งปอด โดยมีนางชลีญา  โสภามี  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.