มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__64913480

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 11.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนายอาทิตย์  จรรย์โกมล เลขประจำตัว ช.พ.ส. 47277  จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคทางเดินหายใจและหัวใจล้มเหลว โดยมี นางอัมพร  จรรย์โกมล ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.