มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__51322956

เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม 2562 เวลา 15.45 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางวัฒนา  วงศ์คำสิงห์ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 3883 จำนวน 100,000 บาท สังกัดโรงเรียนละหานอภิรักษ์ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคแผลกดทับติดเชื้อ โดยมี นายอนุชา  วงศ์คำสิงห์ ซึ่งเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. พร้อมเงินค่าศาสนพิธี