มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__53829647

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.25 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางแก้ว  สวงโท เลขประจำตัว ช.พ.ส. 3671 จำนวน 100,000 บาท สังกัดบำนาญเขต 3  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคข้ออักเสบติดเชื้อ โดยมี นายอร่าม  สวงโท ซึ่งเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.