มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__85041184

เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางกิมหงษ์  หิรัญเขว้า  เลขประจำตัว ช.พ.ส. 150166  จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่  2  ตุลาคม 2564  ด้วยโรคไตวาย โดยมีนางสาวธิดารัตน์  หิรัญเขว้า ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.