มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__106004486

เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2563 เวลา 11.20 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางจิรพรรณ  สุนนท์ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 3472 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 1  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคปอดอักเสบติดเชื้อ  โดยมี นายบุญชู  สุนนท์ ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.