มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__61022221

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.35 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางสมจิตร  มรกต เลขประจำตัว ช.พ.ส. 429200 จำนวน 100,000 บาท สังกัดบำนาญเขต 2  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมี นายวีระ  มรกต ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.