มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__61022243

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.35 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางหนูรัตน์  ปารินทร เลขประจำตัว ช.พ.ส. 3451 จำนวน 100,000 บาท สังกัดโรงเรียนบ้านโคกนทา  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคมะเร็งตับ โดยมี นายประหยัด  ปารินทร ซึ่งเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.