มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__61784120

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.35 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางอ้ม  โพธิ์ไฮ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 3930 จำนวน 100,000 บาท สังกัดโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคเลือดออกผิดปกติจากยา โดยมี นางกนกวรรณ  เพ็ญปัญจ่า ซึ่งเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.