มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__61857796

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.45 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางนวล พงษ์จำนงค์ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 3521 จำนวน 100,000 บาท สังกัดบำนาญ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคหัวใจขาดเลือด โดยมี นายชาติชาย  พงษ์จำนงค์ ซึ่งเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.