มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__78102657S__78102658

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. พร้อมพวงหรีดและเงินร่วมทำบุญ ของนางประเวท ตาปราบ เลขประจำตัว ช.พ.ส.197567 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญเขต 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิต 28 ธันวาคม 2563 ด้วยเหตุโรคติดเชื้อรุนแรง โดยมีนายอาทิตย์ ตาปราบ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.