มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__78405678

เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2564  เวลา 14.20 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางดวงรัตน์ กลิ่นหอมโสภณ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 302149จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญ สพม.30 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่ 1  มกราคม  2564 ด้วยเหตุโรคมะเร็งเต้านม โดยมีนายพงศกร กลิ่นหอมโสภณ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส  เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.