มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__84017176

เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2564  เวลา 14.50 น. นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางจารุวรรณ สูงชัยภูมิ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 162288 จำนวน 100,000 บาท สังกัด บำนาญ สพม.ชัยภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่เสียชีวิตวันที่  1 กันยายน  2564 ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีนายวิจิตร  สูงชัยภูมิ  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.