มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__51060783

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนางสุวรรณี ไรแสง เลขประจำตัว ช.พ.ส. 1610 จำนวน 100,000 บาท สังกัดวิทยาลัยเกษตรจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นายสุรชัย  สัมพันธ์พานิช ซึ่งเป็นบุตรเขย เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.