มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__64913437

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.10 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ของนายศจี  พรหมมา เลขประจำตัว ช.พ.ส. 7190 จำนวน 100,000 บาท สังกัดหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน โดยมี นางรัศมี  พรหมมา ซึ่งเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.