มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_9305 IMG_9309 IMG_9311
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  มอบเงินค่าจัดการศพ  นายอุดม  ไชยมิ่ง  สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน  200,000  บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก   ในวันที่  24  สิงหาคม  2559