มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

14269691_1085906381456181_412340935_n 14218332_1085908814789271_2095751730_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ นายสุภี ชูสกุล สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ในวันที่ 2 กันยายน 2559