มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

14256306_1085906461456173_519530815_n 14248791_1085906478122838_817425790_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ นายสุรวิทย์ นักปราชญ์ สมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ในวันที่ 2 กันยายน 2559