ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 งวดที่ 07/2561

36284648_2071639859758309_1315084029296377856_n