ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

20161207_151534 20161207_151558 20161207_151602 20161207_152410 20161207_152441 20161207_154526

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ