ร่วมกิจกรรมอธิษฐานทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจทำดี

61 42 3 5
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมอธิษฐาน
ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจทำดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี
และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาส
คล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ